For få år siden blev nye regler om kommunikation i lejeloven vedtaget

Det er ikke mange år siden, der var andre regler gældende i forhold til kommunikation mellem udlejer og lejer når det kommer til en lejekontrakt.
Men i 2018 blev der af Folketinget vedtaget nye regler i lejeloven, som skal være med til at fremme den digitale kommunikation mellem de involverede parter i en lejeaftale.
Tidligere var de gældende regler, at det krævede en aftale at udveksle kommunikation og at denne aftale kunne opsiges uden varsel. Denne regel blev fjernet i 2018.

Ændringen har gjort at det på nuværende tidspunkt vil være muligt for lejeren og udlejeren, at de frit kan vælge måden de vil kommunikere på uanset om det er e-mail, digital post (e-boks). Dette er uanset om der står i boligreguleringsloven eller lejeloven, at det skal være skriftligt. Det kan nemlig med en måneds varsel ske, at både lejer og udlejer kan forlange, at fremtidige beskeder ikke skal gives som digitale dokumenter.
Dog afviger en evt. opsigelse fra dette, da en opsigelse som udgangspunkt skal foregå på skrift, men ikke nødvendigvis digitalt. Det kan lige så godt være pr. brev så længe det er på skrift.

Hvis lejeren er fritaget for digital post, kan meddelelserne ikke gives som digital post og dermed kan kommunikationen ikke foregå digitalt.

Udlejeren skal derudover give meddelelse til lejeren om, hvordan kommunikationen kan foregå. I de tidligere lejeaftaler, som blev indgået før 1. januar 2018, havde de et år ekstra til at tilpasse sig de nye regler. Dvs. at for tidligere indgåede lejeaftaler blev det først gældende fra 1. januar 2019.

Vedrørende fraflytnings- og indflytningsrapport kan disse også nu og fremover afgives digitalt, hvis dette er meddelt på forhånd. Hvis lejeren ikke er til stede fra synet, skal denne modtage en rapport senest 2 uger efter synet er foretaget. For eksempel ved at sende en kopi af synsrapporten på mail til lejeren. Herefter skal lejeren kvittere for modtagelsen. Det behøver ikke nødvendigvis være via mail. Det kan også være på sms eller anden form for kommunikation, hvorefter lejeren kvitterer for modtagelsen.

Hvis udlejeren har pligt til at tilbyde lejeren en andel af ejendommen inden den, overdrages til tredjepart skal den pågældende udlejer allersenest i forbindelse med det afgivne tilbud give lejeren information om ejendommen, inkl. information om udgifterne til drift i forbindelse med ejendommen. Derudover skal der også informeres om ejendommens lejeforhold og saldi på diverse konti til vedligeholdelse.
Oplysningerne kan blive givet digitalt til lejeren ved for eksempel at informere udlejeren via et link til de relevante informationer på hjemmesiden for udlejeren. Alternativt vil det også være muligt at udlevere oplysningerne til lejeren på for eksempel et USB-stik.

En af de få undtagelser er selve tilbuddet bilagt en købsaftale, som stadig skal sendes eller leveres som et rigtigt fysisk brev.